Algemeen

Op tijd
‘s Morgens gaat de poort open om 8u10, maandag om 9u00. Aanvang lessen om 8u25, einde om 12u00. In de namiddag gaat de poort open om 13u20. Aanvang lessen om 13u35, einde om 15u55 en op vrijdag om 15u00.Wees op tijd dat is voor iedereen aangenaam. U komt de school binnen via de St-Jorisstraat, dat is de kleuterpoort en u begeleidt uw kleuter tot aan het hekje.  De ouders komen niet op de speelplaats.
Ouders komen enkel de eerste dag mee tot in de gang.

Om 12u00 en om 15u55 komt u uw kindje afhalen aan de klasdeur. Eerst een handje aan de juf en dan naar huis.


Opvang
Er is ook opvang voorzien op school en dit van 7u10 tot 8u10, op maandag tot 9u00. ‘s Avonds van 16u15 tot 18u30.  De opvang wordt georganiseerd door de oudervereniging.


Blijven eten op school
Iedere vrijdagmorgen wordt er voor de middagmalen (liefst gepast) geld in een gesloten omslag meegegeven. Gelieve daarop steeds naam, klas en reden van betaling te noteren.
Een warme maaltijd kost €3,5. Wie boterhammen meebrengt betaalt €1 (gebruik eetzaal, inclusief water/soep/melk)
Een drankenkaart (15 beurten) kost €15.

Betalingen voor de maaltijden gebeuren enkel op vrijdagochtend,  en dit voor de week die volgt. Afwezigheden melden aan het secretariaat voor 8u45, als uw kindje die dag warm eet kun je zo het eetgeld voor die dag terugkrijgen. Verwittigen kan op het secretariaat of op het nummer: 059/ 50 22 97. 


Dagverloop
Zo ziet onze dag er in grote lijnen uit:
·      Belsignaal, rij vormen op de stippen
·      Jassen uit en drankje, koekjes op de plank
·      Onthaal in de kring
·      Toiletbezoek
·      Vrije spel met aanbod van de juf
·      Opruimen
·      Jassen aan en koekje eten
·      Speeltijd
·      Jassen uit en drankje drinken
·      Toiletbezoek
·      Klassikale activiteit (verhaal, liedje, dansen,…)
·      Vrije spel met aanbod van de juf
·      Opruimen
·      Klassikale activiteit
·      Jassen aan en gaan eten
In de namiddag volgen we dezelfde routine, maar na de speeltijd spelen we niet meer in de hoekjes. Dan volgt er enkel nog een klassikale activiteit tot we naar huis gaan. 


Proper zijn
Voor de nieuwe kindjes vragen we altijd of ze proper zijn, dat is voor de klasgenootjes en de juf aangenamer en praktischer in de klaswerking.  Indien dit niet het geval is dan vragen we toch een zekere inspanning van thuis uit, die wordt in de klas verder gezet. Samen lukt het ons wel! Indien het zindelijkheidsproces ondanks al uw inspanningen nog steeds niet vlot verloopt vraag dan gerust onze zindelijkheidskoffer, die zit boordevol tips. 

Kindjes die al zindelijk zijn, maar toch nog eens een ongelukje durven hebben:
à Gelieve in een plastiek zakje wat reservekledij te voorzien in de boekentas. Graag alles naamtekenen.

Kindjes die nog niet zindelijk zijn of waar we nog volop bezig zijn met de zindelijkheidstraining:
à In de gang voor de toiletten staan plastic boxen.
Uw kleuter krijgt zijn/haar eigen box. We vragen om hierin volgende zaken te voorzien: voldoende reservekledij, indien nodig pamperbroekjes, plastiek zakjes en een pakje vochtige doekjes.

Gelieve de box zelf in de gaten te houden en indien nodig aan te vullen. 


Foto’s
Graag ook een tweetal foto’s van thuis, met mama en papa en/of broer en zus. Deze foto’s zal ik gebruiken voor een fotoboek, zo creëer je een stukje thuis op school. Deze foto’s mogen afgedrukt zijn, maar mailen kan ook.


Nog enkele kleine puntjes van grote waarde:
- Naamteken alles: koekjes, drankjes, doosjes, jassen,  gilet, mutsen, zakje met reservekledij, boekentas, …
- Fopspeentjes blijven thuis, een knuffel mag mee.
- Als uw kindje een dag wel, een dag niet op school eet: geef dan een overzichtje mee per week.
- We drinken enkel water of melk!